Uurimustöö sooritamine Regionaalhaiglas

 Hea uurimustöö läbiviija!


Kui Sul on soov oma uurimustöö läbi viia SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, siis on tarvilik:

  • leida Regionaalhaiglast juhendaja oma uurimustööle
  • sõlmida Kokkulepe uurimustöö sooritamiseks
  • sõlmida Konfidentsiaalsusleping

Uurimustöö läbiviija on kohustatud:

  • esitama Regionaalhaiglale elektroonselt uurimustöö tulemused
  • Regionaalhaigla poolsel soovil presenteerima antud tulemusi

Uurimustöö läbiviija poolt allkirjastatud ja täidetud ning uurimustöö baasiks oleva kliiniku juhataja ja õendusjuhi poolt kooskõlastatud kokkulepe uurimustöö sooritamiseks (kahes eksemplaris) ning uurimustöö läbiviija poolt allkirjastatud ja täidetud konfidentsiaalsusleping (kahes eksemplaris) tuleb tuua või saata postiga Regionaalhaigla Koolitustalituse aadressil:

Koolitustalitus 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
J.Sütiste tee 21 
13419 Tallinn 

Kui tekib küsimusi, võib meile alati helistada või kirjutada: 
Tel 617 1541 
E-post: koolitus@regionaalhaigla.ee


Täitmist vajavad dokumendid leiab siit: 

Kokkulepe uurimustöö sooritamiseks

KonfidentsiaalsuslepingSisukaid uurimustöid! 
Koolitustalitus